Archive for the ‘Sports’ Category

Aizvadīts pirmais turnīrs – novusā!

Posted: janvāris 8, 2014 by brengulujauniesudome in Sports

Veiksmīgi iesācies Jaunais 2014. gads arī Brenguļu jauniešiem. Aizvadīts pirmais turnīrs novusā, kurā piedalījās 6 zēni, izrādot lielu azartu. Vēl aizvadītajā gadā puiši bija pārliecināti, ka pirmo vietu iegūs Toms, kurš ir trenējies šajā galda spēlē, bet kā jau mēs zinām – nekas nav paredzam. Apsveicam pirmās trīs vietas: 1. Matīss; 2. Artūrs; 3. Jānis

Tiekamies jau nākošā spēļu vakarā 22. janvārī!

Rezultātu tabula

Spēļu vakari Brenguļos!

Posted: decembris 1, 2013 by brengulujauniesudome in BJD, Jaunieši, Sports

Ziemai atgriežoties ir atsākušies galda spēļu vakari Brenguļu sporta zālē. Lai pirmo vakaru padarītu interesantāku un jauniešus iepazīstinātu ar jaunām spēlēm, izspēlējām nelielu turnīru gaisa hokejā. Savā starpā sacentās 6 zēni (Voldemārs, Toms, Artūrs, Jānis, Matīss un Tomass), bet meitenes šoreiz bija kā atbalstītājas. Turnīrā puiši izspēlēja katrs ar katru, līdz ar to spēle risinājās līdz kāds no spēlētājiem sasniedza 5 punktu robežu.

Kā puišiem ir gājis var aplūkot sadaļā “Rezultāti”, kur ir publicēta izspēļu tabula un vietu sadalījums.

Informēju, ka šogad spēļu vakari notiek ik pa pārnedēļai otradienas vakaros no plkst. 17:00 – 19:00

Spēļu vakaru vadītāja: Lelde Vilka (mob. nr. 28653482)

Uz tikšanos 10. decembrī, kad skatīsimies filmu (tiks vēl precizēta) un spēlēsim “Bingo”!

Lāčplēša kauss volejbolā 2013 Brenguļos

Posted: novembris 11, 2013 by brengulujauniesudome in Sports

Fotogalerija no Lāčplēša kausa volejbolā 2013

Santas fotostāsti

Skatīt ziņu

Lāčplēša kauss volejbolā 2013

Posted: oktobris 26, 2013 by brengulujauniesudome in Sports

Lāčplēsis 2013

NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevumi

1.1. Popularizēt un attīstīt volejbolu novada iedzīvotāju un viņu draugu vidū.

1.2. Veicināt veselīgu dzīvesveidu.

1.3. Noskaidrot turnīra uzvarētājus.

2. Vieta un laiks

2.1.”Lāčplēša kauss volejbolā 2013″ notiek 2013.gada 9. novembrī, Brenguļos (Beverīnas novadā), sporta zālē “Kaimiņi”

2.2. Reģistrācija no plkst. 9:00, sacensību sākums plkst. 10:00

3. Sacensību vadība

3.1. “Lāčplēša kausu volejbolā 2013” organizē biedrība “Brenguļu Jauniešu dome” (turpmāk – BJD), kā atbildīgā personas – BJD vadītāja  Lelde Vilka / Līva Immure (mob.tālr. 28653482; e-pasts: brengulu_jd@inbox.lv)

3.2. Sacensību galvenais tiesnesis Elmārs Gaišais

3.3. Galvenais tiesnesis atbild par:

3.3.1. spēļu kalendāru, tā apstiprināšanu un izmaiņām;

3.3.2. sacensību norises kontroli, atbilstoši nolikumam, volejbola noteikumiem;

3.3.3. protestu, disciplināro jautājumu, konfliktsituāciju atrisināšanu un galīgo lēmumu pieņemšanu.

3.4. Par komandu sastāvu pieteikumiem un to izmaiņām atbild sacensību organizētāji

4. Dalībnieki

4.1. Komandas pieteikumā maksimālais pieteikto spēlētāju skaits ir 8, ar nosacījumiem:

➢    uz laukuma ir 6 spēlētāji (2 no tiem ir dāmas un 1 Beverīnas novada iedzīvotājs)

4.2. Komandu pārstāvjiem jānodrošina savas komandas dalībnieku iepazīstināšana ar nolikumu un galvenā tiesneša lēmumiem.

5. Komandu pieteikumi

5.1. Komandām jāiesniedz pieteikums līdz 06.11.2013 plkst. 20:00, nosūtot to uz e-pastu: brengulu_jd@inbox.lv vai zvanot 28653482 – Leldei Vilkai. Pieteikumā jābūt norādītam: komandas nosaukumam, sastāvam, komandas kapteiņa kontakttālrunim.

5.2. Dalības maksa

5.2.1. 10.00 LVL (14.23 EUR) no komandas, piesakoties līdz 06.11.2013

5.2.2. 20.00 LVL (28.46 EUR) no komandas, ja pieteikums saņemts pēc 06.11.2013

5.3. Katrs dalībnieks pats atbild par savu veselības stāvokļa atbilstību sacensību slodzei.

5.4. Komandas pieteikumā drīkst norādīt ne vairāk kā 8 spēlētājus.

5.5. Spēlētāji, kas pieteikti vienā komandā, nedrīkst vienlaicīgi spēlēt citas komandas sastāvā.

6. Noteikumi

6.1. Volejbola sacensības notiek saskaņā ar nolikumu un Starptautiskās Voljebola Federācijas (FIVB) apstiprinātajiem volejbola noteikumiem.

6.2. Volejbola turnīra izspēles kārtību pirms sacensību sākuma nosaka galvenais tiesnesis, balstoties uz komandu skaitu.

7. Protesti

7.1. Protestu galvenajam tiesnesim vai sacensību organizatoriem var iesniegt rakstiski 15 minūšu laikā pēc spēles beigām, apstiprinot to ar komandas kapteiņa vai pārstāvju parakstu.

7.2. Iesniedzot protestu, jāiemaksā LVL 7.00 (9.96 EUR) sacensību organizatoriem

7.3. Ja protesta iesniegšana tiek uzskatīta par pamatotu, iemaksātā nauda tiek atmaksāta protesta iesniedzējam.

8. Apbalvošana

Apbalvotas tiek pirmo trīs vietu ieguvēju komandas. Pirmās vietas ieguvēji balvā saņem arī ceļojošo “Lāčplēša” kausu

9. Dažādi

9.1. Katra turnīra “Lāčplēša kauss volejbolā 2013” sacensību dalībnieka pienākums ir ievērot sporta zāles “Kaimiņi” iekšējos kārtības noteikumus

9.2. Komanda, kuras pārstāvji sacensību laikā sporta zālē atradīsies alkohola reibumā vai ienesīs tur alkoholiskos dzērienus, tiks diskvalificēti no sacensībām

9.3. Organizētāji patur tiesības nepieciešamības gadījumā mainīt sacensību norises kārtību un nolikumu, par to informējot komandas pārstāvjus

Velo orientēšanās.!

Posted: augusts 27, 2013 by brengulujauniesudome in Sports

Velo orientēšanās.!

Apstiprina
D.Sirmais
Valmieras Jaunatnes centra ”Vinda” direktors
2013.gada 1. augustā

VELO ORIENTĒŠANĀS JAUNIEŠIEM
„BRAUCIENS PĒC LATA”

NOLIKUMS

1. Vispārējie noteikumi.
1.1.Valmieras Jauniešu dome (VJD rīko velo orientēšanos jauniešiem “Brauciens pēc lata”.
1.2.Orientēšanās mērķis – veicināt jauniešu nodarbošanos ar sportu un pievēršanos aktīvajam dzīvesveidam un saturīgai brīvā laika pavadīšanai.
1.3. Skrējienā var piedalīties 16 līdz 25 gadus veci jaunieši, kas iesnieguši pieteikumu dalībai orientēšanās sacensībās atbilstoši nolikuma noteikumiem.
1.4.Lai piedalītos orientēšanās sacensībās, jāizveido 4 cilvēku komanda, kurā ir vismaz 1 sieviešu dzimuma pārstāve.
1.5.Skrējiena nolikuma saņemšana. Nolikumu iespējams saņemt pa e-pastu, rakstot uz sindija.virse@gmail.com vai v_jauniesudome@inbox.lv vai zvanīt pa tālr. 29329470 (Sindija Virse).
2. Pieteikumu iesniegšanas noteikumi un kārtība.
2.1.Pieteikuma vēstules var iesūtīt (e-pasts: sindija.virse@gmail.com vai v_jauniesudome@inbox.lv) līdz š.g. 31. augustam
2.2.Pieteikumā jānorāda katra komandas dalībnieka vārds, uzvārds un vecums. Jāuzrāda vismaz viens kontakttālrunis un e-pasts, pa kuru ir iespējams sazināties ar komandu.
2.3.Pieteikumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc nolikumā norādītā termiņa, netiek izskatīti.
3. Drošības noteikumi.
3.1.Sacensību laikā katrs dalībnieks uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli un drošību.
3.2.Piedaloties orientēšanās sacensībās, jāievēro visi saistošie noteikumi, tai skaitā ceļu satiksmes noteikumi.
3.3. Aizliegts traucēt citu komandu dalību skrējienā.
4. Norise.
4.1“Brauciens pēc lata” norisināsies 2013. gada 1. septembrī plkst. 14.00. Starts Valmieras Jaunatnes centra „Vinda” pagalmā.
4.2.Dalībniekiem tiks izdalītas Valmieras kartes orientēšanās uzdevumu veikšanai.
4.3.Katra komanda distanci sāks ar 10 minūšu intervālu.
4.4.Pirmais un pēdējais kontrolpunkts atradīsies Valmieras Jaunatnes centra „Vinda” pagalmā, bet pārējie izvietoti noteiktās vietās Valmierā.
4.5.Kontrolpunktos būs jāveic dažādi uzdevumi. Pēc uzdevuma izpildes komanda iegūs resursus, kas veicinās skrējiena pēdējā uzdevuma izpildi un sacensību finišu.
4.6.Komandai visa distance jāveic, atrodoties uz velosipēda, pretējā gadījumā dalībnieki tiks diskvalificēti.
4.7.Uzvarētāji tiks noteikti pēc komandas distancē pavadītā laika, kuru fiksēs pēc pēdējā uzdevuma izpildes.
5. Skrējiena uzvarētāji un apbalvošana.
5.2.Uzvarētāju komandas tiks apbalvotas 2013. gada 2. septemrī Jauniešu dienu noslēguma koncerta laikā, Valmieras pilsdrupu estrādē.

Valmieras Jauniešu domes prezidente Sindija Virse

Atskats uz 2012!

Posted: decembris 30, 2012 by santapaegle in BJD, Izglītība, Jaunieši, Projekti, Sports, Vide

Neliels video apskats ar daļu no 2012.gadā paveikto!

Noskaidrots Lāčplēša kausa 2012 ieguvējs

Posted: novembris 12, 2012 by santapaegle in BJD, Sports

Sestdien, 10.novembrī, Brenguļos visas dienas garumā notika spraigas cīņās volejbola laukumā, lai noskaidrotu 2012.gada Lāčplēša kausa ieguvēju! Uz turnīru bija sabraukušas 9 komandas no dažādām vietām – Valmieras, Burtniekiem, Strenčiem, Kārķiem, Brenguļiem un citām vietām!

Cīņas bija sīvas un neviens negribēja padoties, bet goda pjedestāls ir tik liels, cik ir! :) Un tā pirmās trīs vietas ieguva:

1.vietā BURTNIEKI

2.vietā BRĀLĒNS

3.vietā VK VALKA

Sveicam uzvarētājus un visus pārējos dalībniekus! Paldies jums un visiem palīgiem! Tiekamies nākamgad!

Visi rezultāti pieejami šeit

Pasākuma fotogalerija šeit

Atpūta pēc lielās sportošanas..

Posted: oktobris 27, 2012 by brengulujauniesudome in Sports

 

Meklējam jaunos Lāčplēšus!

Posted: oktobris 18, 2012 by brengulujauniesudome in Sports


VOLEJBOLA TURNĪRA NOLIKUMS

3.Brenguļu Rudens pipars aizvadīts!

Posted: oktobris 2, 2012 by santapaegle in BJD, Jaunieši, Sports, Vide

Veiksmīgi ir noslēdzies mūsu sezonas atklāšanas pasākums un ar lielu prieku varam teikt – paldies visiem dalībniekiem, cerot uz Jūsu atsaucību arī nākamajos pasākumos. Dalībnieki kopumā draudzīgi sacentās un jautrojās 10 dažādās rudenīgās aktivitātēs. 3 no tām dalībnieki ar lielu azartu centās apsteigt viens otru –  “Ābolu plūkšana” jeb augstlēkšana, “Pīļu medības” jeb šaušana ar gaiseni, kā arī tradicionālais “Brenguļu zābaks”. Arī pārējās disciplīnas bija apmeklētas!

Labākie no labākajiem aktivitātēs:

Ķirbju velšana jeb futbola soda sitieni

Edgars (36 punkti) un Sintija, Santa, Linda (29 punkti)

Ābolu plūkšana jeb augstlēkšana

Romāns (2,90 m) un Santa (2,60 m)

Ķerra

Ints un Aiga (9 sek)

Mežs jeb koku atpazīšana

Mārtiņš (6) un Kristiāna, Madara (5)

Akmeņu mešana

Mārtiņš (0 punkti) un Zenta (2 punkti)

Pīļu medības jeb šaušana ar gaiseni

Aivars (25 punkti) un Zenta (10 punkti)

Kartupeļu lauks 

Kaspars (150 punkti) un Sintija (130 punkti)

Brenguļu zābaks

Ints un Madara

Laimīgā uzvarētāja

Tiesnešu kolēģija nolēma 2 disciplīnas neapbalvot. Sēņošanas maratons jeb lielā stafete aktivitātes laikā tika mainīta, līdz ar to tas nebūtu godīgi pret visiem dalībniekiem! Tātad uzvarējuši ir visi :) Un otra – Lauku idille jeb mūzikas atpazīšana tiks realizēta kādā citā pasākumā :)

Dažas no disciplīnām esam nolēmuši iekļaut nākamā gada pasākumā, līdzīgi kā Brenguļu zābaku, kas jau ir kā tradīcija.

Vēlreiz VISIEM, VISIEM PALDIES! Īpašs paldies Ingunai par gardo zupu, abiem Jāņiem par ķerru, Zemessardzei par gaiseni, Aivaram par futbolbumbām, un sk.Indrai par sporta inventāru, kā arī pārējiem, ja gadījumā kāds ir aizmirsts ;)

Fotogalerija no pasākuma šeit