Archive for the ‘Sadarbība’ Category

Pateicība

Posted: 30 novembr, 2012 by santapaegle in Jaunieši, Projekti, Sadarbība, Vide

Espateicibaam patiešām priecīgi, ka mūsu projekts par takas iekārtošanu uz avotiņu un laipu izvietošanu Abulā ir novērtēts! Gandarījums ir ne tikai par paveikto un labiem vārdiem no līdzcilvēkiem, bet arī par saņemto pateicības rakstu no biedrības “Lauku partnerība Ziemeļgauja”!

Šis projekts ir veiksmīgi pabeigts, tagad gaidām atbildi par nākamo!

Bet kamēr gaidām, tikmēr piedāvājam 4dienās “Kaimiņos” spēļu un filmu vakarus! Nāc ciemos!

Diena BEZ auto!

Posted: 13 septembra, 2012 by santapaegle in Sadarbība, Sports, Tūrisms

Jauniešiem!

Posted: 18 aprīļa, 2012 by brengulujauniesudome in Jaunieši, Sadarbība

Š.g. februārī piedalījos projektā „Interešu aizstāvības programma 2012”, ko organizēja biedrība „Jauniešu līderu koalīcija”. Šī projekta ievaros man ir sākusies prakse 6 (sešu) mēnešu garumā, kuru esmu nolēmusi īstenot Beverīnas novadā. Esmu uzsākusi sarunas ar pašvaldības darbiniekiem par to, ko pašvaldība sagaida no jauniešiem un novada mājas lapas sadaļas „jaunatne” attīstību.

Šajā sakarā vēlos uzrunāt Tevi, jaunieti! Tu varētu palīdzēt īstenot interešu aizstāvību Beverīnas novadā. Kopā mēģināsim panākt, lai jauniešu dzīve novadā attīstītos. Šobrīd varu Tev piedāvāt vairākus prejektu piedāvājumus gan Latvijā, gan ārzemēs. Jaunākā informācija par jauniešu iespējām tiks ievietota Beverīnas novada mājas lapā, sadaļā „Jaunatne” un biedrības „Brenguļu Jauniešu dome” blogā: brengulujauniesudome.wordpress.com

Gaidīšu ziņu no Tevis, jaunieti, ja Tu vēlies darboties un iesaistīties, lai novada dzīve mainītos.

Lelde Vilka

mob.nr.: 28653482

e-pasts: vilka.lelde@gmail.com

Aicinām Latvijas jauniešus piedalīties Starptautiskā jaunatnes attīstības apmaiņas programmā starp Latviju un Japānu (International Development Exchange Program). Apmaiņas ietvaros 12 jaunieši no Latvijas jūlijā dosies uz Japānu, lai labāk iepazītu Japānas kultūru un 12 jaunieši no Japānas septembrī viesosies Latvijā, lai uzzinātu vairāk par mums.

Apmaiņas programmas mērķis ir veidot labāku sapratni un draudzīgas attiecības starp Latvijas un Japānas jauniešiem, tādējādi stiprinot starptautisko sadarbību un dodot iespēju jauniešiem labāk iepazīt un izprast abu valstu kultūru un sabiedrību.

Apmaiņas programmā var pieteikties jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem ar labām angļu un/vai japāņu valodas zināšanām un ar vēlmi nākotnē turpināt sadarbību ar Japānu dažādās jomās. Potenciālajiem dalībniekiem būs jāpiedalās abās valstīs paredzētajās aktivitātēs un pasākumos, kā arī pēc apmaiņas programmas jaunieši tiks aicināti nodot iegūtās zināšanas un pieredzi plašākai sabiedrībai.

Latvijas jauniešu grupa pieredzes apmaiņas braucienā uz Japānu dosies no 1. līdz 18. jūlijam un kopā ar Japānas dalībniekiem piedalīsies dažādos jaunatnes pasākumos, tai skaitā starptautiskā jaunatnes konferencē un diskusiju forumā, kā arī apmeklēs dažādas vietas, institūcijas un iepazīsies ar Japānas kultūru un tradīcijām. Savukārt Japānas jauniešu grupa viesosies Latvijā no 9. līdz 26.septembrim, kopā ar Latvijas jauniešiem apmeklējot dažādas organizācijas, valsts un pašvaldības iestādes, piedaloties diskusijās un iepazīstot Latvijas kultūru un vēsturi.

Lai pieteiktos dalībai programmā, interesentiem jāaizpilda pieteikuma anketa un jāuzraksta eseja par tēmu „Three things that could bridge Latvia and Japan”, nosūtot tās uz e-pastu ieva.grundsteine@jaunatne.gov.lv līdz 2012. gada 24. aprīļa plkst. 13:00.

Iespēju Latvijas jauniešiem piedalīties Starptautiskajā jaunatnes attīstības apmaiņas programmā starp Latviju un Japānu jau 5. reizi piedāvā Japānas valdība sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un valsts aģentūru „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”.

IA programma 2012

Posted: 8 februāra, 2012 by santapaegle in Izglītība, Jaunieši, Sadarbība

No 2. līdz 5. februārim Tukuma novadā, viesu namā „Kalna Žagari” notika apmācības IA (interešu aizstāvības) programmas ietvaros.  IA programma 2012 un apmācības notiek biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija” īstenotā projekta “Interešu aizstāvība jaunatnes politikas jomā Latvijas reģionos” ietvaros. Apmācības vadīja Inese Šubēvica (biedrība „Jaunatnes līderu koalīcija”) un Andris Grafs (biedrība „Jaunatnes politikas institūts”). Apmācībās piedalījās jaunieši, jaunatnes organizāciju, jauniešu centru un skolas vecāku padomes pārstāvji no Tukuma, Jelgavas, Jaunpils, Kuldīgas, Beverīnas (Lelde Vilka), Daugavpils, Lielvārdes, Kokneses, Rojas, Talsiem, Carnikavas un citām pašvaldībām.

Apmācību ietvaros tika runāts par IA īstenošanas soļiem, dalībnieku esošo pieredzi IA īstenošanā, kā izvērtēt IA, kādi ir būtiskākie šķēršļi jauniešiem labvēlīgu lēmumu pieņemšanai vietējās pašvaldībās un citiem jautājumiem. Jauniešu interešu aizstāvji iepazina viens otru un vienojās par turpmāku savstarpējo sadarbību visā Latvijā.

Apmācību dalībnieki: “Šāds spēriens, ko mēs saņēmām apmācību laikā, bija mums ļoti vajadzīgs. Esam noslēguši “laulības līgumu” viens ar otru un mums tagad ir “aizmugure”. Mēs zinām, ka neesam vieni, kam interesē jaunatnes darba attīstība pašvaldību mērogā un mēs tagad arī zinām, kā īstenot IA labāk. Kopā mēs varam!”

IA programmas noslēgumā dalībnieki saņems zināšanu un pieredzes apliecinošu dokumentu, kas tiks pasniegts projekta noslēguma konferencē Rīgā.

Jaunieši satiekas Brenguļos!

Posted: 27 janvāra, 2012 by santapaegle in BJD, Jaunieši, Sadarbība

© Santa Paegle

28.janvārī Brenguļos Brenguļu Jauniešu dome (BJD) organizēja sadraudzības pasākumu jauniešu domēm no dažādām Vidzemes vietām. Kopumā pasākumā piedalījās jaunieši no Kocēnu novada, Valkas pilsētas, Cēsu novada un, protams, paši brengulieši! Pasākuma mērķis bija atrast domubiedrus no citām jauniešu domēm!

Diena sākās ar katras jauniešu pārstāvniecības prezentāciju un iepazīstināšanu ar sevi, saviem panākumiem, tradīcijām un darbiem. Interesanti bija uzzināt, cik ilgi katra jauniešu dome ir strādājusi un ko pa to laiku ir padarījusi.

Tālāk jau sekoja darbs jauktās grupās un 5 dažādu jautājumu apspriešana katrā no grupām. Tika runāts gan par jauniešu iesaistīšanu sabiedriskajās aktivitātēs, gan par sadarbību ar pašvaldībām, gan par labāko informācijas nodošanas veidu, gan par globālākām lietām.

Kā jau zinām, sarunas labāk raisās neformālā gaisotnē, tāpēc pēc intensīva darba jaunieši devās sporta zāles virzienā, kur BJD bija sagatavojuši dažādas aktivitātes, kas  prasīja mazāk fizisko spēku, bet vairāk komandas sadarbību.

Pasākuma noslēgumā katrs no dalībniekiem atstāja savu lapiņu pasākuma kokā ar komentāru, kas šajā dienā bija visvērtīgākais, visjaukākais vai citādi atmiņā paliekošākais. Un dodoties mājās, jaunieši nosprieda, ka šādi pasākumi ir ļoti labi un noderīgi, lai apmainītos ar idejām, pārrunātu problēmas vai vienkārši uzzinātu, kā jaunieši darbojas citur.

BJD ir ļoti liels prieks, ka viesi aizbrauca mājās ar labu garastāvokli, jauniem plāniem un vēlmi sadarboties arī nākotnē!

Brenguļu Jauniešu dome saka lielu paldies Beverīnas novada pašvaldībai par atbalstu un pavārītei Ingunai Vilkai un viņas palīdzei Benitai Rentniecei par gardajām pusdienām! Un ļoti liels paldies arī visiem dalībniekiem, kas nenobijās no aukstuma un atbrauca uz Brenguļiem!

Pasākuma fotogalerija