Lāčplēša kauss volejbolā 2013

Posted: oktobris 26, 2013 by brengulujauniesudome in Sports

Lāčplēsis 2013

NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevumi

1.1. Popularizēt un attīstīt volejbolu novada iedzīvotāju un viņu draugu vidū.

1.2. Veicināt veselīgu dzīvesveidu.

1.3. Noskaidrot turnīra uzvarētājus.

2. Vieta un laiks

2.1.”Lāčplēša kauss volejbolā 2013″ notiek 2013.gada 9. novembrī, Brenguļos (Beverīnas novadā), sporta zālē “Kaimiņi”

2.2. Reģistrācija no plkst. 9:00, sacensību sākums plkst. 10:00

3. Sacensību vadība

3.1. “Lāčplēša kausu volejbolā 2013” organizē biedrība “Brenguļu Jauniešu dome” (turpmāk – BJD), kā atbildīgā personas – BJD vadītāja  Lelde Vilka / Līva Immure (mob.tālr. 28653482; e-pasts: brengulu_jd@inbox.lv)

3.2. Sacensību galvenais tiesnesis Elmārs Gaišais

3.3. Galvenais tiesnesis atbild par:

3.3.1. spēļu kalendāru, tā apstiprināšanu un izmaiņām;

3.3.2. sacensību norises kontroli, atbilstoši nolikumam, volejbola noteikumiem;

3.3.3. protestu, disciplināro jautājumu, konfliktsituāciju atrisināšanu un galīgo lēmumu pieņemšanu.

3.4. Par komandu sastāvu pieteikumiem un to izmaiņām atbild sacensību organizētāji

4. Dalībnieki

4.1. Komandas pieteikumā maksimālais pieteikto spēlētāju skaits ir 8, ar nosacījumiem:

➢    uz laukuma ir 6 spēlētāji (2 no tiem ir dāmas un 1 Beverīnas novada iedzīvotājs)

4.2. Komandu pārstāvjiem jānodrošina savas komandas dalībnieku iepazīstināšana ar nolikumu un galvenā tiesneša lēmumiem.

5. Komandu pieteikumi

5.1. Komandām jāiesniedz pieteikums līdz 06.11.2013 plkst. 20:00, nosūtot to uz e-pastu: brengulu_jd@inbox.lv vai zvanot 28653482 – Leldei Vilkai. Pieteikumā jābūt norādītam: komandas nosaukumam, sastāvam, komandas kapteiņa kontakttālrunim.

5.2. Dalības maksa

5.2.1. 10.00 LVL (14.23 EUR) no komandas, piesakoties līdz 06.11.2013

5.2.2. 20.00 LVL (28.46 EUR) no komandas, ja pieteikums saņemts pēc 06.11.2013

5.3. Katrs dalībnieks pats atbild par savu veselības stāvokļa atbilstību sacensību slodzei.

5.4. Komandas pieteikumā drīkst norādīt ne vairāk kā 8 spēlētājus.

5.5. Spēlētāji, kas pieteikti vienā komandā, nedrīkst vienlaicīgi spēlēt citas komandas sastāvā.

6. Noteikumi

6.1. Volejbola sacensības notiek saskaņā ar nolikumu un Starptautiskās Voljebola Federācijas (FIVB) apstiprinātajiem volejbola noteikumiem.

6.2. Volejbola turnīra izspēles kārtību pirms sacensību sākuma nosaka galvenais tiesnesis, balstoties uz komandu skaitu.

7. Protesti

7.1. Protestu galvenajam tiesnesim vai sacensību organizatoriem var iesniegt rakstiski 15 minūšu laikā pēc spēles beigām, apstiprinot to ar komandas kapteiņa vai pārstāvju parakstu.

7.2. Iesniedzot protestu, jāiemaksā LVL 7.00 (9.96 EUR) sacensību organizatoriem

7.3. Ja protesta iesniegšana tiek uzskatīta par pamatotu, iemaksātā nauda tiek atmaksāta protesta iesniedzējam.

8. Apbalvošana

Apbalvotas tiek pirmo trīs vietu ieguvēju komandas. Pirmās vietas ieguvēji balvā saņem arī ceļojošo “Lāčplēša” kausu

9. Dažādi

9.1. Katra turnīra “Lāčplēša kauss volejbolā 2013” sacensību dalībnieka pienākums ir ievērot sporta zāles “Kaimiņi” iekšējos kārtības noteikumus

9.2. Komanda, kuras pārstāvji sacensību laikā sporta zālē atradīsies alkohola reibumā vai ienesīs tur alkoholiskos dzērienus, tiks diskvalificēti no sacensībām

9.3. Organizētāji patur tiesības nepieciešamības gadījumā mainīt sacensību norises kārtību un nolikumu, par to informējot komandas pārstāvjus

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s